www.hvezdarna.cz
   Naši demonstrátoři

zkratka jméno
Ada Adam Šugl
Češ Zbyněk Češka
Fed Zbyněk Fědor
Ikř Ivo Křikava
Kam Ondrej Kamenský
Kla Klára Loukotová
Mac Jan Máchal
Mir Mirek Dočekal
Pav Pavel Váňa
Pol Markéta Polášková
Při Michal Prišegen
Ric Richard Jánov
Vel Jaroslav Velčovský
Zem Radek Žemlička